Jury

Przewodnicząca jury:


Prof. 
Gabriella Dall’Olio  - harfistka, Trinity Laban Conservatory of Music (Londyn)

Po ukończeniu studiów w Konserwatorium w Weronie edukację muzyczną kontynuowała we Francji (u Pierra Jamet oraz J. Borot) a potem w Niemczech w Wurzburgu (G. Herbert). Znakomita solistka i kameralistka. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii i jest profesorem w londyńskiej Trinity Laban Conservatory of Music oraz w Chethams School of Music w Manchester. 

 


Członkowie:

Prof. Mirjam Schröder – harfistka
Laureatka wielu konkursów harfowych,  w latach 2006-2015 uczyła w Wyższej Szkole Muzycznej Franza Lista w Weimarze a od 2015 jest profesorem na Uniwersytecie Muzycznym i Aktorskim we Wiedniu. Jej żywa działalność koncertowa jest uzupełniana przez liczne nagrania dla radia bawarskiego, SWR. Daje koncerty zarówno solowe jak i kameralne, wprowadzając nowe trendy muzyczne (np. w duetach z gitarzystą Maximilianem Mangoldem, wiolonczelistką Sonją Schröder i perkusistką Rie Watanabe).


.

Prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur - wiolonczelistka, AM we Wrocławiu

Jest  jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i przesłuchań, ponadto prowadzi  kursy mistrzowskie i warsztaty metodyczne w zakresie gry na wiolonczeli i kameralistyki,  zarówno w kraju  jak i za granicą. Równocześnie z działalnością dydaktyczną w AM  we Wrocławiu  prof. Urszula Marciniec-Mazur prowadzi działalność koncertową. Głównym nurtem aktywności artystycznej jest kameralistyka. W latach 2012-2016   była  Dziekanem  Wydziału  Instrumentalnego AM we Wrocławiu, a wcześniej  Prodziekanem tego  Wydziału.


Prof.  zw. dr  hab. Stanisław Dziewior – trębacz, AM w Katowicach

Od 1980 roku etatowy  muzyk Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako solista występował min. z NOSPR, Sinfoniettą Cracovią, Filharmonią Śląską, AOrkiestrą Aukso. Jest wykładowcą kursów i warsztatów metodycznych. Uczestniczy w pracach jury konkursów i przesłuchań oraz prowadzi działalność konsultacyjną w klasach trąbki szkół muzycznych I i II stopnia. W Akademii Muzycznej w  Katowicach  jest kierownikiem  Katedry Instrumentów  Dętych i Perkusji.  


Adt Dr Bartosz Kowalski - Banasewicz – composer and teacher

aranżer, instrumentalista, twórca ponad  100 kompozycji, w  tym na  harfę. Zwycięzca  wielu konkursów kompozytorskich,  stypendysta Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, kompozytor - rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Uniwersytecie Muzycznym  im. Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadząc  zajęcia  z propedeutyki  kompozycji  i  jako pedagog występuje pod pełnym nazwiskiem Kowalski-Banasewicz, zaś jako kompozytor - Bartosz Kowalski.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .